LABORATUVAR ÜRÜNLERİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ KİMYASALLARI

Temel moleküler biyoloji deney ve analizleride kullanılan taq polimerazlar, master mixler, mikrobiyoloji besiyerleri, enzimler, steril sular, ladderlar, yükleme tamponları ve daha fazlası.

MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMA KİTLERİ

DNA - RNA - Protein izolasyon kitleri, ELISA kitleri, PCR kitleri, Western Blot, Southern Blot, Northern Blot kitleri, Plazmit izolasyon kitleri, miRNA izolasyon kitleri ve daha fazlası.

GENEL LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ

Tüm cam ve plastik beherler, çeşitli hacimlerde mezur ve otoklav şişeleri, numune kapları, pipetler, steril ve non-steril pipet uçları, serolojik pipetler, pipet standları ve çok daha fazlası.

GENEL LABORATUVAR KİMYASALLARI

Temel laboratuvarlarda kullanılan tüm sıvı ve toz kimyasallar, teknik ve deneysel kalitede ürünler, özel spesifik kimyasallar ve daha fazlası.

ANTİKORLAR VE REKOMBİNANT PROTEİNLER

Blotlama deneylerinde kullanılmak üzere primer ve sekonder antikorlar, immünflorosan, immünohistokimya ve flow sitometri deneylerinde kullanılan tüm antikorlar, spesifik antikorlar ve rekombinant proteinler.

HÜCRE KÜLTÜRÜ SARF MALZEMELERİ

Hücre kültüründe kullanılan sayım lamları ve lameller, çeşitli boyutlarda filtreli ve filtresiz kapaklı flasklar, kültür petrileri, 6 - 12 - 24 - 48 - 96 well plateler, steril serolojik pipet ve otomatik pipet uçları.

HÜCRE KÜLTÜRÜ KİMYASAL MALZEMELERİ

Hücre kültüründe kullanılan DMEM, RPMI gibi temel besiyerler, spesifik içeriği hazırlanmış besiyerler, MTT - XTT solüsyonları, PBS tamponları, metilen boyası ve çok daha fazlası.

HÜCRE HATLARI VE HÜCRE LİZATLARI

Deneylerinizde yalnızca hücre lizatlarına ihtiyaç bulunması halinde kullanılan parçalanmış hücreler, kültüre etmek amacıyla kullanılan stabil, primer ve ölümsüzleştirilmiş hücre hatları.

LABORATUVAR EĞİTİM MATERYALLERİ

3 yaştan başlayarak, üniversite eğitimine kadar laboratuvarlarda kullanılan tüm ekipman, kimyasal ve kitler, öğrencilerin hazırlık işlemleriyle uğraşmayıp kolayca deney yapmasını sağlayacak eğitim kitleri