DENEY VE SENTEZ HİZMETLERİ

PRİMER SENTEZİ

Konvansiyonel ve qPCR deneylerinizde kullanılmak üzere primerler dilediğiniz konstantrasyonda sentezlenmekte, saflaştırılmakta ve liyofilize olarak teslim edilmektedir.

PROB SENTEZİ

qPCR deneylerinizde kullanılmak üzere hazır olarak bulunan ve literatürde kullanılan problar, ek olarak dilediğiniz dizide sentezlenen problar ve daha fazlası.

PEPTİD SENTEZİ

Portföyümüzde bulunan ve yalnızca sizden ismini alarak sentezlediğimiz ve saflaştırdığımız peptidler, ayrıca dilediğiniz dizide ve modifikasyonda sentezlenen peptidler liyofilize olarak teslim edilmektedir.

NANOPARTİKÜL SENTEZİ

Optimize edilmiş, literatürde kullanılan ve sizlerin de kullanmayı planladığınız hazır sentezlenmiş nanopartiküller ve optimize edilmek koşuluyla dilediğiniz tüm malzemelerin nano boyutta sentezi.

POLİMER SENTEZİ

Belli malzemelerin dilediğiniz yöntem ile sentezlenmesi ve tarafınıza en saf şekli ile ulaştırılması ayrıca bilinen ve optimize edilmiş bazı malzemelerin hazır olarak temin edilmesi.

PLAZMİD SENTEZİ

Biyoinformatik olarak dizayn ettiğiniz bir plazmidin sentezlenmesi, klonlama yapmak üzere boş vektör sentezi veya klonlamak istediğiniz genin vektöre yüklenmiş formu.

GEN SENTEZİ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut at eros rutrum turpis viverra elementum semper quis ex. Donec lorem nulla, aliquam quis neque vel, maximus lacinia urna.

KONVANSİYONEL PCR

Tercihe bağlı olarak hem primerleri, gerekirse restriksiyon enzimlerini ve jel elektroforezi yaparak PCR deneylerinizde üzerinizden yükü alıyor, ayrıntılı sonuç raporunu ve gizlilik sözleşmesini tarafınıza iletiyoruz.

REAL TIME PCR

Tercihe bağlı olarak hem primerleri, gerekirse prob veya SYBR temini yaparak PCR deneylerinizde üzerinizden yükü alıyor, ayrıntılı sonuç raporunu ve gizlilik sözleşmesini tarafınıza iletiyoruz.

SİTOTOKSİSİTE TESTİ

Sitotoksik aktivitesini ölçmek istediğiniz maddeleri farklı konsantrasyonlarda sizlerle birlikte belirlediğimiz hücreler ile deniyor, ayrıntılı sonuç raporu ve gizlilik sözleşmesini tarafınıza iletiyoruz.

ANTİBAKTERİYAL AKTİVİTE

Antibakteriyal aktivitesini ölçmek istediğiniz maddeleri farklı konsantrasyonlarda sizlerle birlikte belirlediğimiz bakteriler ile deniyor, ayrıntılı sonuç raporu ve gizlilik sözleşmesini tarafınıza iletiyoruz.

KARAKTERİZASYON HİZMETİ

Sentezlediğiniz materyalin FT-IR, Zeta sizer, UV-VIS, Florosans analizlerinin yapılmasının ardından SEM çekimini yapıyor, ayrıntılı sonuç raporu ve gizlilik sözleşmesini tarafınıza iletiyoruz.

FLOROSAN MİKROSKOP GÖRÜNTÜLEME

Belli ışıma ürünleri ile boyanmış hücreleriniz florosan mikroskop ile görüntülenir, elde edilen görüntüler çakıştırılarak tam ışıma elde edilir. Ayrıntılı sonuç raporu ve gizlilik sözleşmesi ayrıca tarafınıza iletilir.

INVERT MİKROSKOP GÖRÜNTÜLEME

Deneysel olarak görüntülemek istediğiniz fikse edilmiş veya sıvı kültürdeki hücreleriniz görüntülenir, ayrıntılı sonuç raporu ve gizlilik sözleşmesi ayrıca tarafınıza iletilir.

DİZİLEME - ANALİZ VE RAPORLAMA HİZMETİ

Çağımızın teknolojisi DNA-RNA-Protein ve ekzom dizilemesi altında örneğinize özgü Sanger, NGS, kütle ayrımı ile dizileme yapılmakta, ayrıntılı sonuç raporu ve gizlilik sözleşmesi ayrıca tarafınıza iletilmektedir.

HPLC ANALİZİ VE RAPORLAMA HİZMETİ

Sentezlediğiniz, protokolü optimize edilmiş veya tarafımızdan optimize edilmek şartıyla örneklerinize HPLC analizi yapılmakta, sonuç raporu ve gizlilik sözleşmesi ayrıca tarafınıza iletilmektedir.

GC/MS ANALİZİ VE RAPORLAMA HİZMETİ

Sentezlediğiniz, protokolü optimize edilmiş veya tarafımızdan optimize edilmek şartıyla örneklerinize GC/MS analizi yapılmakta, sonuç raporu ve gizlilik sözleşmesi ayrıca tarafınıza iletilmektedir.

LC/MS ANALİZİ VE RAPORLAMA HİZMETİ

Sentezlediğiniz, protokolü optimize edilmiş veya tarafımızdan optimize edilmek şartıyla örneklerinize LC/MS analizi yapılmakta, sonuç raporu ve gizlilik sözleşmesi ayrıca tarafınıza iletilmektedir. .